Logopediepraktijk Emmen

Visie

Visie

Het woord iris in haar verschillende betekenissen heeft interessante en frappante metaforen in zich voor de wijze waarop Iris coaching en training coachingsvraagstukken benadert.

  • De godin Iris in de Griekse mythologie is de personificatie van de regenboog, de brug die hemel en aarde verbindt. In mijn coaching gebruik ik het beeld van de regenboog als metafoor voor balans en voor de verbinding tussen ratio en gevoel. Immers, in het leven komen we veel vraagstukken tegen die met balans te maken hebben. Balans tussen werk en privé: wat is belangrijk in mijn leven en laat ik mij daarbij leiden door mijn verstand of door mijn gevoel of doen ze beiden mee in mijn beslissingsstrategie? Balans tussen verleden, heden en toekomst: laat ik me leiden door mijn verleden, leef ik alleen met het oog op de toekomst of ben ik in staat volledig in het hier en nu te staan?
  • De iris, als regenboogvlies van het menselijk oog, bepaalt de kleur van het oog en is genetisch bepaald. Veel van wat we tegenkomen in ons leven wordt bepaald door hoe het leven ons gevormd heeft. Het gezin (systeem van herkomst) waarin we zijn opgegroeid en de invloed die dat heeft gehad op ons leven. Dit bepaalt ook met welke kleur, vanuit welke invalshoek, we naar ons leven kijken.
  • De iris wordt ook wel het diafragma van het oog genoemd. Een diafragma is bepalend voor de hoeveelheid licht die wel of niet wordt doorgelaten en uiteindelijk bepaalt dat de scherptediepte. In coachingstrajecten betekent dit dat wij op zoek zullen gaan naar in hoeverre jij bij jezelf naar binnen wilt gaan om je drijfveren, motivatie, doelstellingen e.d. helder te krijgen.
  • De regenboog met zijn steeds wisselende lichtende verschijning en zijn verschillende kleuren, staat tenslotte voor de diverse kleuren en aspecten in elk mens en is een teken van een nieuw begin, een nieuw perspectief. Ze is symbolisch voor de wijze van coachen en trainen waarmee Iris zich onderscheidt: met lichtheid, levendigheid en gericht op een positief perspectief.