Logopediepraktijk Emmen

Oplossingsgericht werken

story

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht Werken en denken is naast NLP en Systemisch Werken een krachtige, praktische en in de praktijk bewezen aanpak voor positieve verandering bij mensen, teams en organisaties.
De basis van het Oplossingsgericht Werken werd rond 1980 gelegd door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun team in Milwaukee (VS).

Met deze methode wordt de kortste weg gekozen. De focus ligt op oplossingen in plaats van op problemen, op de toekomst in plaats van op het verleden en op wat goed gaat in plaats van op wat fout gaat.
Een aantal uitgangspunten: verandering vindt voortdurend plaats; het is aan ons om de juiste verandering te herkennen en te versterken; er is niet één juiste manier om naar de dingen te kijken. Er kunnen verschillende standpunten zijn die alle goed bij de feiten passen; geen enkel probleem doet zich elke seconde van de dag voor; herkenning van het probleem biedt de snelste weg naar een oplossing; de weg ligt bezaaid met aanwijzingen – probeer ze te herkennen; kleine positieve veranderingen kunnen grote resultaten geven;