Logopediepraktijk Emmen

Inspiratie

Inspiratie

Jij en ik we ontmoeten elkaar als vreemdelingen beiden een mysterie in ons dragend. Ik kan niet zeggen wie jij bent; ik zal je misschien nooit helemaal kennen. Maar ik vertrouw erop dat jij een persoon bent in je eigen gelijk, in het bezit van een schoonheid en een waarde welke de rijkste schatten der aarde zijn. Aldus doe ik jou deze belofte: ik zal je geen identiteit opleggenmaar je uitnodigen jezelf te worden … Voor zolang als jouw zoektocht duurt, heb je mijn trouw.

-Theodore Roszak

Hoe kleiner, eenvoudiger en onmiddellijker de verandering is die je kan maken, hoe beter.

-Insoo Kim Berg

De enige reis die de moeite waard is, voert naar jezelf, op zoek naar de oorspronkelijke stem van je hart.

-Susanne Tamaro


Kijk naar oplossingen in plaats van problemen, de toekomst in plaats van het verleden, wat goed gaat in plaats van wat fout gaat!


Als ik blijf kijken,
zoals ik altijd gekeken heb
zal ik denken,
zoals ik altijd gedacht heb.

als ik blijf denken,
zoals ik altijd gedacht heb
zal ik geloven,
wat ik altijd geloofd heb

als ik blijf geloven,
zoals ik altijd geloofd heb
zal ik doen
wat ik altijd gedaan heb

als ik blijf doen
wat ik altijd gedaan heb
zal mij overkomen
wat mij altijd overkomen is

als ik anders ga kijken
dan ik altijd gekeken heb
zal ik anders gaan denken
dan ik altijd gedacht heb

als ik anders ga denken
dan ik altijd gedacht heb
zal ik anders gaan geloven
dan ik altijd geloofd heb

en als ik anders ga geloven
dan ik altijd geloofd heb
zal ik anders gaan doen
dan ik altijd gedaan heb

en als ik anders ga doen
dan ik altijd gedaan heb
zal mij iets anders overkomen
dan mij altijd overkomen is


Op ’n dag gebeurt het dat de kleuren van de wereld met elkaar een verhitte discussie krijgen. Allen claimen dat zij de beste kleuren zijn. De meest belangrijke, de beste, de favoriet.

Lees meer