Logopediepraktijk Emmen

Hartcoherentie

Hartcoherentie

Hartcoherentie helpt je om in balans te komen. De methode is eenvoudig, effectief en wetenschappelijk onderbouwd. De kracht ligt in de combinatie van eenvoud en effect. Hartcoherentie is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (Boulder, California) in samenwerking met neurologen en cardiologen van verschillende universiteiten. Dit heeft geresulteerd in een computerprogramma dat het gevolg van stress op het hartritme zichtbaar en meetbaar maakt. Daarnaast zijn er technieken ontwikkeld waarmee je zelf de kwaliteit van je hartritme kunnen verbeteren. Met behulp van deze technieken kun je je gezondheid, je welbevinden en je prestatievermogen sterk verbeteren.

Wat is hartcoherentie?

Ons hart speelt een centrale rol in ons functioneren. Het is een orgaan dat op ritmische wijze bloed door ons lichaam pompt en zo de weefsels van zuurstof voorziet en afvalstoffen afvoert. Het hartritme wordt beïnvloed door de mate van fysieke inspanning, door de ademhaling en door emoties en gedachten. Uit klinische studies blijkt dat er een verband bestaat tussen het hartritme enerzijds, en gezondheid, cognitief functioneren en fysieke prestaties anderzijds. Het hartritme heeft een diepgaand effect op cognitieve functies, zoals de helderheid van denken, inzicht, het nemen van strategische beslissingen en de manier van communiceren. Het is mogelijk om bewust het hartritme te beïnvloeden en zo positieve effecten te behalen op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak.

Er wordt gebruik gemaakt software (ontwikkeld door HeartMath, zie voor meer informatie www.heartmathbenelux.com) waarbij via een oorsensor het hartritme in beeld wordt gebracht op het scherm van een laptop. Veel mensen denken dat het hartritme gelijkmatig hoort te zijn, als een metronoom. Bij een gezond persoon is er echter juist sprake van een variatie in het hartritme. Deze variatie in het hartritme noemen we Hart Ritme Variabiliteit. De grafiek van de HRV kan er chaotisch uit zien, met onregelmatige versnellingen en vertragingen. Dit noemen we incoherentie. Bij bijvoorbeeld stress is dit meestal het geval.

Het HRV-patroon kan er ook harmonieus uit zien. Het gevolg van geleidelijke versnellingen en vertragingen. Dit noemen we coherentie. Er is dan sprake van een harmonieuze samenhang in het HRV. Wanneer het HRV coherent is, gaat dat vaak samen met een gevoel van welbevinden.

In de illustratie is de weergave van een onregelmatig HRV-patroon tijdens stress (als gevolg van gevoelens van frustratie) en de weergave van een coherent HRV-patroon (als gevolg van een gevoel van waardering) te zien.

Wat levert hartcoherentie je op?

Het gebruik maken van (een aantal van) deze technieken is een waardevolle aanvulling tijdens een coachingstraject. Het aanleren van de technieken en het integreren hiervan in je dagelijks leven versterkt het werken aan je coachingsvragen. Je kunt de technieken zo toepassen dat je door zelfsturing meer grip krijgt op de door jou gestelde doelen en deze ook makkelijker kunt bereiken.

  • Je wordt je bewuster van je stressbronnen, de manier waarop je op stress reageert en welk effect stress op je heeft.
  • Je krijgt meer inzicht in je emoties, je emotionele reacties en de relatie tussen emoties en stress.
  • Je leert technieken om je emotionele reacties te doorbreken en te profiteren van de positieve effecten van coherentie op je welzijn, gezondheid en cognitieve en fysieke prestatieniveau.
  • Je leert adequatere oplossingsstrategieën toe te passen en je leert effectiever te luisteren.
  • Daardoor wordt je meer bekwaam in het managen van gevoelens en kun je je fysieke en intellectuele capaciteiten beter benutten.

Heartmath® stress reductie programma

Om de HeartMath methodiek toe te passen in 1 op 1 situaties in coaching heb ik bij HeartMath Benelux de Training voor Professionals gevolgd. Inmiddels ben ik ook gelicenseerd HeartMath Provider en bied ik via mijn praktijk het Stress Reductie Programma aan.

Het HeartMath® Stress Reductie Programma is een manier om optimaal in balans te komen. De methode is eenvoudig en solide, met wetenschappelijk aangetoonde resultaten. De kracht ligt in de combinatie van eenvoud en effect. Met weinig tijdsinspanning werk je aan meer balans en vreugde in je leven. Dit gepatenteerde programma wordt alleen gegeven door Providers die zijn opgeleid en gecertificeerd door HeartMath Benelux.